نصب و راه اندازی مراکز تلفن و سانترال

خدمات اتاق MDF

MDF در مخابرات چیست؟

MDF (Main Distribution frame) به عنوان بخش توزیع کننده اصلی کلیه خطوط ورودی و خروجی در هر مرکز مخابرات محلی است ،که به عنوان اینترفیسی بین مشترک و مرکز تلفن ( سوئیچ ) سالن دستگاه قرار می گیرد.

سالن MDF از 3 قسمت اصلی تشکیل شده است:

1- طبقات افقی= APOS
2- طبقات عمودی= BPOS
3- ارتباط بین طبقات افقی و عمودی

1- ترمینال های افقی:

کابلهای مربوط به این قسمت مستقیما به مرکز تلفن ،دستگاه (سوئیچ) وصل می شود و شامل یک سری ردیف ها است که شماره های مشترکین (Extension )،خطوط شهری (Trunk ) روی این ترمینالها قرار گرفته است.
شماره های مشترکین و Trunk به صورت استاندارد 16 ،24 یا 32زوج سیم به سالن دستگاه می رود و به سوئیچ وصل می شود. و این عدد ها یستگی به نوع کارت مرکز تلفن می باشد . سابقا جهت اعمال ایزوله های مختلف از روی طبقات افقی صورت می گرفت اما اکنون بیشتر از طریق نرم افزار سویئچ انجام می شود.
انواع ایزوله : ایزوله رنگ سبز به جهت قطع شخصی، ایزوله رنگ قرمز جهت قطع مزاحمت، ایزوله رنگ سفید جهت قطع (÷Howler ton)و ایزوله رنگ قهوه ای جهت امتحان و تست استفاده می شود

2- ترمینال های عمودی:

شماره اتصال مشترک را روی بوخت عمودی مشخص می کنیم. جهت آدرس دهی هرمشترک روی ترمینال های عمودی به ردیف طبقه واتصالی تقسیم می شود.
سیم های رسیده از مشترک پس از عبور از پست و کافو ، کانال ،حوضچه و اتاق کابل به صورت 100 زوج یا200زوج وارد MDFشده و هر زوج سیم مشخص کننده یک مشترک می باشد و روی طبقات عمودی یا بوخت عمودی قرار می گیرد.
روی هر اتصالی در بوخت عمودی فیوز های قرار می دهند در صورت نبودن فیوز خط حالت پاره یا اتصال باز می باشد که جهت جلو گیری از ورود ولتاژ به سالن می باشد.

3- ارتباط بین طبقات عمودی و افقی:

هر شماره رسیده از سالن بر روی طبقات افقی بایستی با توجه به ادرس ردیف و طبقه و اتصالی به مشترکین اختصاص داده شود. عمل برقراری ارتباط بین طبقات عمودی و افقی را رانژه کردن می گویند. ارتباط بین این طبقات توسط سیم مخصوصی به نام سیم رانژه انجام می شود.
انواع MDF : کلا دو مدل MDF وجود دارد. 1- MDF دیواری . 2- MDF سالنی ،که با ظرفیت های مختلفی وجود دارند و این ظرفیتها بستگی به ظرفیت کلی مرکز تلفن ( سوئیچ ) و کابلهای خروجی سمت مشترکین دارد .
1- سه بوخت
2- پنج بوخت
3- شش بوخت
4- هشت بوخت
(منظور از بوخت تعداد ستون های اصلی MDF می باشد)
ترمینال ها می تواند از نوع گروز ، زیمنس و یا N.C که به رنگ سفید هستند در بالای MDF به صورت افقی نصب می شوند و کابل های سمت مرکز تلفن روی آنها قیچی می شود. بعضی از این این ترمینال ها دو سمت ترمینال به یکدیگر وصل هستند و نیازی به استفاده از فیوز نمی باشد.
ترمینال هایی مانند زیمنس ، گروز و یا N.O که MDFکه در قسمت دیگر MDF سالنی به صورت عمودی نصب می شوند و کابل های مشترکین روی آنها قیچی می شود. در بعضی از این ترمینال ها بخش ورودی و خروجی ترمینال از یکدیگر جدا بوده و با استفاده از فیوز به هم متصل می شوند. و بعضی نیز بخش ورودی و خروجی ترمینال به یکدیگر وصل بوده و نیازی به فیوز نمی باشد .ولی می توان از فیوز نیز استفاده کرد.
در ارتباط طبقات عمودی و افقی MDF از سیم رانژه استفاده می شود. علت استفاده از طبقات عمودی و افقی سادگی تغییر محل شماره مشترک است. زمانی که مشترک تقاضای انتقال و یا درخواست شماره جدید را داشته باشد مکان اتصال سیم رانژه را در بوخت عمودی تغییر می دهند.
در اتاق سانترال سیستم سوئیچ قرار گرفته است که سیم ها از طریق کانال زمینی(در بعضی مراکز از طریق لدر) به این اتاق رسیده اند.
اتاق شارژ جهت نصب شارژر مرکز تلفن می باشد. باتری ها نیز که عمدتا جهت تامین جریان بالاتر از نوع اسیدی سربی و یا باتری های خشک آن استفاده می شود، در اتاق جداگانه ای نصب می گردند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *